257. Hur många år fyllde Riksförbundet HjärtLung 2019?

Hur många år fyllde Riksförbundet HjärtLung 2019?   80 år! De lungsjukas riksförbund, som det hette då, bildades i Stockholm den 15 juli 1939. Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret? Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser...

256. Hur många får diagnosen förmaksflimmer varje år?

Hur många får diagnosen förmaksflimmer varje år?   Ungefär 30 000 personer i Sverige får diagnosen förmaksflimmer varje år. Förmaksflimmer är en vanlig sjukdom; 15–20% av alla över 80 har förmaksflimmer, som också är en av de vanligaste orsakerna till besök på...

255. Är det farligt att stressa?

Är det farligt att stressa?   Stress är inte farligt i sig, det är kroppens försvar vid fara och ett system som hjälpt oss att överleva. Stress kan däremot bli farligt om vi lever med stress hela tiden. Därför är det viktigt att bryta stressen och variera det vi...

254. Känner sig äldre personer mer ensamma än andra?

Känner sig äldre personer mer ensamma än andra?   Nej – det verkar inte så. Många äldre känner sig ensamma men det gör också många yngre, särskilt i åldern 16 till 26. Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret? Varje dag kommer en ny fråga som handlar om...

253. Vad kallas hjärtats naturliga rytm?

Vad kallas hjärtats naturliga rytm?   Hjärtats naturliga rytm kallas sinusrytm. Utmana dig själv med dagens fråga! Kan du svaret? Varje dag kommer en ny fråga som handlar om livsstil, våra diagnoser eller om Riksförbundet...

252. Varför finns Riksförbundet HjärtLung?

Varför finns Riksförbundet HjärtLung?   Riksförbundet HjärtLung är en patientorganisation som arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska kunna ha ett så bra liv som möjligt. Vi är en stor patientorganisation med 37 000 medlemmar och över 80 års...